CONTACT US

Contact Meetings and Events at Marina Bay Sands

Chăm sóc khách hàng:

Tel: +84 236 3 222 999

Email: info@brillianthotel.vn

 

Kinh doanh và Tiếp thị:

Tel: +84 236 3 222 999

Email: sm@brillianthotel.vn

 

Đặt phòng:

Tel: +84 236 3 222 999

Email: resa@brillianthotel.vn

 

Ban giám đốc:

Tel:+84 236 3 222 999

Email: deputy-director@brillianthotel.vn